Begjæring om mortifikasjon - ikke innfridd pantobligasjon/skadesløsbrev
Begjæring om mortifikasjon for ikke innfridd pantobligasjon/skadesløsbrev
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Begjæringer og varsler
Juridisk - Domstol
Juridisk - Domstol - Mortifikasjon

Skjemaet Begjæring om mortifikasjon ikke innfridd pantobligasjon skadesløsbrev. Dersom et dokument som er omhandlet i mortifikasjonsloven § 1 er bortkommet eller ødelagt, kan det på nærmere bestemte vilkår begjæres en mortifikasjonsdom. En mortifikasjonsdom innebærer at dokumentet blir kjent ugyldig, dødt og maktesløst. Hjemmel er lov om mortifikasjon av skuldbrev m. v. av 18. desember 1959 nr. 2.

Se hele relaterte kategorier for flere dokumenter.

rss
g+