Begjæring om utlegg med forliksklage
Skjema for begjæring om utlegg forliksklage
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Begjæringer og varsler
Juridisk - Inndrivelse av krav

Begjæring om utlegg med forliksklage: Den som har et pengekrav som ikke innfris av skyldner, kan begjære utlegg for kravet. Namsmannen skal da sørge for at den som har et rettmessig krav på penger får betalt. Kreditor må ha et tvangskraftig tvangsgrunnlag for å kunne begjære utlegg. Et tvangsgrunnlag er først og fremst dommer og kjennelser, avgjørelser av Forbrukertvistutvalget, rettsforlik og visse andre avgjørelser som har samme virkning som en dom, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1.

Ved å benytte dette skjemaet sendes saken automatisk over til behandling i forliksrådet dersom kravet bestrides av skyldneren når namsmannen tar kontakt.

rss
g+