Leiekontrakt bolig - ubestemt tid
Husleiekontrakt - ubestemt tid
Beskrivelse


Leiekontrakt bolig (Husleiekontrakt) - ubestemt tid: Denne kontrakten gjelder for leie av bolig med ubestemt leietid. Avtalen bygger på reglene i husleieloven og regulerer de viktigste og vanligste forhold i et leieforhold. Oppstår det spørsmål som ikke er regulert i avtalen, vil de bli løst etter reglene i husleieloven. Kontrakten inneholder også inventarliste for møblert utleie.

Du kan endre tekst og oppsett i kontrakten, les våre Word-tips.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe denne leiekontrakten på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+