Søknad om tilbakelevering/samvær - barnebortføring
Søknad  om tilbakelevering/samvær - barnebortføring
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Familierett

Norge har tiltrådt Haagkonvensjonen av 25 oktober 1980 om de sivile sider ved internasjonal barnebortføring. Konvensjonen gir retningslinjer for hvordan en sak håndteres når et barn er ulovlig bortført fra Norge til et annet konvensjonsland.

For mer informasjon, se myndighetenes nettside om internasjonal barnebortføring.

rss
g+