Betalingsoppfordring
Betalingsoppfordring - mal
Beskrivelse

Kategorier:
Drift - Økonomi - Fakturering
Juridisk - Inndrivelse av krav

Betalingsoppfordring sendes dersom betaling ikke er funnet sted 14 dager etter at inkassovarsel er mottatt.
Malen regner ut, kopierer relevante data og låses enkelt opp for redigering med et klikk. Les våre Word-tips.

For beregning av forsinkelsesrenter gå til: forsinkelsesrente.no

rss
g+