Purring på forfalt husleie
Purring på forfalt husleie
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Eiendomsutleie
Juridisk - Leiekontrakter

Purring på forfalt husleie: Brevmalen benyttes der husleien er forfalt, selv om misligholdet ikke er vesentlig slik at vilkåret for heving ikke er oppfylt.
Du kan tilpasse innholdet i purringen.

SF-2337 "Erklæring om heving av leieavtale" benyttes der misligholdet er vesentlig.
SF-2334 "Varsel om begjæring om tvangsfravikelse" benyttes der leietaker ikke flytter frivillig.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe denne malen på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+