Faktura med giro - alle beløp med mva
Beskrivelse

 
Denne fakturamalen benyttes for en faktura hvor alle beløp er mva-pliktige.
Beløpene skrives inn med mva og nettobeløp, mva og fakturabeløp regnes automatisk ut. Informasjon kopieres til felter nederst på blanketten. Skriv ut på fakturablankett som du får kjøpt i papirforretninger.

rss
g+