Forkynning med mottakskvittering, vitnestevning i sivil sak
Forkynning med mottakskvittering, vitnestevning i sivil sak
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Domstol
Juridisk - Domstol - Sivile saker og straffesaker
Juridisk - Stevninger

Skjemaet Forkynning med mottakskvittering, vitnestevning i sivil sak benyttes ved stevning av vitner til domstolen i sivil sak.
Bestemmelser om vitnestevning finnes i domstolloven kapittel 9 og lov om vitners og sakkyndiges godtgjørelse m.v.

rss
g+