Forliksklage i gjeldssak m/kalkulering
Forliksklage i gjeldssak
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Inndrivelse av krav

Forliksklage i gjeldssak: Denne forliksklagen kan benyttes til tvangsinndriving av fordringer i gjeldssaker.
Skjemaet kalkulerer sum hovedkrav og sakskostnader. Se tvisteloven § 6-3. Forliksklage.

rss
g+