Forliksklage i gjeldssak
Forliksklage i gjeldssak
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Inndrivelse av krav

Forliksklage i gjeldssak: Denne forliksklagen kan benyttes til tvangsinndriving av fordringer i gjeldssaker.
Skjemaet kalkulerer. Se Tvisteloven § 6-3. Forliksklage.

rss
g+