Gjeldsbrev med selvskyldnerkausjon - långiver oppgitt
Beskrivelse

 
Skjema, Gjeldsbrev med selvskyldnerkausjon. Selvskyldnerkausjon innebærer et ansvar for kausjonisten om umiddelbart å følge opp låntakers forpliktelser dersom låntaker misligholder lånet. Låntaker kan iht. gjeldsbrevloven kreve at avdrag blir registrert i gjeldsbrevet og side to er en liste for føring av avdrag. Tekst som foreslår lånebetingelser og hva som skjer ved eventuelt mislighold kan du endre selv.
Se Lov om gjeldsbrev
 
Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe gjeldsbrevet fra https://www.blankettkiosken.no

rss
g+