Handlingsplan - arbeidsmiljø
Handlingsplan - HMS
Beskrivelse

Kategori: Personal - HMS

Blanketten er på 9 sider og tar for seg spørsmål knyttet til arbeidsmiljø. Oppgaver som skal utføres, tidsfrister og ansvarlige personer.

For å få flere rader innenfor de enkelte felter, kan du stille markøren i siste felt i tabellen og trykk på Tab-tasten.

rss
g+