Kjøregodtgjørelse
Kjøregodtgjørelse
Beskrivelse

Kategori: Personal - Reiseregninger

I Kjøregodtgjørelse registreres antall kjørte kilometer og det multipliseres automatisk sats/km. Du kan også registrere utgifter til parkering, bompenger og andre utlegg. Skjemaet summerer automatisk, men du må selv skrive inn satsen.
Du finner en oppdatert oversikt over satsene i skjemaet.

rss
g+