Kjøregodtgjørelse
Kjøregodtgjørelse
Beskrivelse

Kategori: Personal - Reiseregninger

I Kjøregodtgjørelse registreres antall kjørte kilometer og det multipliseres automatisk sats/km. Du kan også registrere utgifter til parkering, bompenger og andre utlegg. Skjemaet summerer automatisk, men du må selv skrive inn satsen. Du finner en oppdatert oversikt over satsene i skjemaet.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe blanketten på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+