Konkursvarsel § 63, 2 ledd - firmamal
Konkursvarsel § 63, 2 ledd, fra firma - brevmal
Beskrivelse

 
Skjema: Konkursvarsel § 63, 2 ledd - firmamal. Se Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven):
§ 63 Presumsjons for insolvens ved skyldnerens erkjennelse mv.
 
Konkursvarsel fra firma kan skrives ut på brevark med eller uten logo. Brevmalen er tilpasset vinduskonvolutt og kan redigeres, les våre Word-tips.

rss
g+