Kravprofil
Kravprofil
Beskrivelse

Kategorier:
Personal - Lederstøtte
Personal - Rekruttering

Det er viktig at kravprofilen er nøye gjennomarbeidet før du lager en Plan for utlysing av stilling.

rss
g+