Nabovarsel/Gjenpart/Kvittering
Nabovarsel/Gjenpart/Kvittering
Beskrivelse

 
Dette skjemaet inneholder nabovarsel, gjenpart og kvittering i ett. Når du åpner skjemaet angir du hvor mange "Nabovarsler" du trenger, slik at riktig antall blir utfylt. Informasjonen du fyller ut i "Nabovarsel" blir kopiert til "Gjenpart av nabovarsel" og "Kvittering for nabovarsel" slik at du ikke må skrive samme opplysning flere ganger.

Se video på youtube

Når et byggetiltak skal iverksettes, har naboer og gjenboere krav på å bli varslet om det tiltaket som skal igangsettes. De får på den måten adgang til å komme med merknader/protester før tiltaket blir påbegynt. For byggetiltak som bare krever at du sender melding til Plan- og Bygningsmyndigheten i kommunen, er det du som byggherre (tiltakshaver) som sørger for nabovarsel. For tiltak som krever søknad til kommunen, er det firmaet du engasjerer til å stå for søknadsprosessen (også kalt ansvarlig søker), som sørger for nabovarsel.

Naboene må få beskjed om at eventuelle merknader sendes kommunen (når det gjelder melding) eller sendes ansvarlig søker (når det gjelder søknad) innen to uker etter at nabovarslet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknad/melding er gjort tilgjengelig. Kommunen kan frita deg fra varsling eller utvide varslingsplikten, avhengig av tiltaket.
 
Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe dette skjemaet på www.blankettkiosken.no

rss
g+