Oppbudsbegjæring ANS og DA
Beskrivelse

 
Oppbudsbegjæring ANS og DA: I henhold til konkursloven § 60, jf. §§ 61, 62 og 66 begjæres konkurs åpnet hos selskap. Selskapet kan ikke oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsudyktigheten er ikke forbigående. Selskapets eiendeler og inntekter til sammen antas ikke å kunne gi full dekning for selskapets forpliktelser, selv om oppfyllelsen forsinkes ved salg av eiendelene.

Benytt vedlegg: Oversikt over ansatte med krav i boet

rss
g+