Ringperm - innholdsoversikt
Ringperm - innholdsoversikt
Beskrivelse

Kategori: Drift - Kontorstøtte

Se demo på youtube

Innholdsoversikten gir deg mulighet til å lage en oversikt over innholdet i ringpermen.
Du bestemmer selv det antall skilleark som skal benyttes: 1 - 5, 1 - 10, 1 - 12,
1 - 15, 1 - 31, a - å eller januar - desember. Skriv inn tekst for hvert skilleark og legg inn logo hvis du ønsker.

 

rss
g+