Avtale om realkausjon - næringsforhold for bank/finansforetak
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Lån, gjeld

Avtale om realkausjon - næringsforhold for bank/finansforetak: Denne avtale er en erklæring om tredjemannspantsettelse hvor det er et aktiva som tredjemann (kausjonisten) avgir som pant/sikkerhet overfor låntakerens lån/kreditt/forpliktelse. Avtalen er i utgangspunktet tilrettelagt til bruk for bank eller kredittforetak, men kan også brukes av andre næringsdrivende.

rss
g+