Avtale om selvskyldnerkausjon - næringsforhold
Avtale om selvskyldnerkausjon for næringsforhold, skjema
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Lån, gjeld

Avtale om selvskyldnerkausjon: En selvskyldnerkausjon er en kausjon hvor kausjonisten har garantert at fordringen skal betales ved forfall. For at det skal foreligge en selvskyldnerkausjon, må kausjonisten ha garantert for at kravet skal betales ved forfall. Det er tilfelle hvis kausjonsavtalen inneholder formuleringer om at kausjonisten garanterer at kravet blir betalt "ved forfall", "i rett tid", "punktlig" eller lignende.

Les om kausjon i finansavtaleloven kap 4

Se flere skjemaer under Lån og gjeld

rss
g+