Varsel i særlige tilfeller tvfbl § 4-19
Varsel i særlige tilfeller tvfbl § 4-19
  • Blankettnummer: SF-2314
  • Sist endret: 05.04.2022
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Inndrivelse av krav

Varsel i særlige tilfeller tvfbl § 4-19: Er tvangsfullbyrdelse ikke begjært innen ett år etter at det ble adgang til det, kan begjæring ikke settes fram før to uker etter at saksøkeren har sendt varsel til saksøkte. Det skal i varselet gjøres oppmerksom på at fullbyrdelse vil bli begjært dersom kravet ikke blir oppfylt. § 4-18 annet og fjerde ledd gjelder tilsvarende. Se Lov om tvangsfullbyrdelse.

Skjemaet foretar utregningene.

rss
g+