Varsel ved særlig tvangsgrunnlag tvfbl § 4-18
Varsel ved særlig tvangsgrunnlag tvfbl § 4-18
  • Blankettnummer: SF-2313
  • Sist endret: 05.04.2022
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Inndrivelse av krav

Varsel ved særlig tvangsgrunnlag jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18. Et særlig tvangsgrunnlag kan begjæres tvangsfullbyrdet når to uker er gått etter at saksøkeren har sendt skriftlig varsel til saksøkte. I varselet, som tidligst kan sendes på forfallsdagen, skal det gjøres oppmerksom på at fullbyrdelse vil bli begjært dersom kravet ikke blir oppfylt. Se Lov om tvangsfullbyrdelse. Skjemaet foretar utregningene.

rss
g+