Vitnestevning i sivil sak
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Domstol
Juridisk - Domstol - Sivile saker og straffesaker
Juridisk - Stevninger

Skjema, Vitnestevning i sivil sak: Alle har plikt til å møte som vitne ved tingrett og lagmannsrett. Retten kan imidlertid på nærmere vilkår frita et vitne for møteplikt dersom det har lang reisevei og fremmøte vil medføre uforholdsmessige ulemper eller kostnader sammenlignet med vitnets betydning for sakens opplysning.

rss
g+