Begjæring om fravikelse/tvangsfravikelse
Begjæring om fravikelse/tvangsfravikelse
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Begjæringer og varsler
Juridisk - Eiendomsutleie
Juridisk - Inndrivelse av krav

Skjema: Begjæring om fravikelse/tvangsfravikelse. Begjæring om fravikelse av fast eiendom innebærer at leieforholdet avsluttes ved at leieren blir kastet ut fra boligen/lokalet. Utleier får frigjort leieobjektet gjennom namsfogdens/namsmannens utøvelse av tvang.
Begjæringen er iht tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2.
Før begjæringen sendes skal det sendes et skriftlig varsel iht. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18/4-19.

Varselet finner du her: Varsel før begjæring om tvangsfravikelse av fast eiendom

rss
g+