Begjæring om tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering til salgspanthaver
Begjæring om tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering til salgspanthaver
  • Blankettnummer: SF-2311
  • Sist endret: 11.03.2019
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Inndrivelse av krav

Begjæring om tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering til salgspanthaver er et skjema som skal sendes til den aktuelle namsmyndigheten. Skjemaet er på 1 side og skal innleveres i 4 eksemplarer. Skjemaet inneholder makroer som summerer beløpene og kontrollerer fødselsnummer/ organisasjonsnummer.

For informasjon om reglene for begjæring om tvangsdekning i løsøre se tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 9.

 

rss
g+