Leiekontrakt bolig engelsk - tidsbestemt (tenancy agreement)
Tenancy agreement - Fixed duration
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Eiendomsutleie
Juridisk - Leiekontrakter

Leiekontrakt bolig engelsk utgave (Tenancy agreement) gjelder for tidsbestemte avtaler (fixed duration). Avtalen bygger på reglene i husleieloven og regulerer de viktigste og vanligste forhold i et leieforhold. Oppstår det spørsmål som ikke er regulert i avtalen, vil de bli løst etter reglene i husleieloven.

Teksten kan endres, les våre Word-tips.

Er du ikke kunde hos SignForm kan du kjøpe denne kontrakten på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+