Konkursbegjæring til tingretten § 60 og § 62
Konkursbegjæring til tingretten § 60 og § 62
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Begjæringer og varsler
Juridisk - Konkurser

Brevmal for konkursbegjæring til tingretten er tilpasset vinduskonvolutt og kan endres.
Se Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven):
§ 60 Konkurs på grunnlag av insolvens
§ 62 Presumsjon for insolvens ved skyldnerens erkjennelse mv.

rss
g+