Pantsettelse av VPS-konto - engelsk
Pantsettelse av VPS-konto - engelsk
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Pantedokument

Skjema: Pantsettelse av VPS-konto, engelsk utgave. Hjemmel for inngåelse av avtale om pant i aksjer registrert i Verdipapirsentralen er Panteloven § 4-1, (3). Denne blanketten er på engelsk og er tilrettelagt for banker og finansieringsinstitusjoner, jf. finansavtaleloven § 52 og finansavtaleloven § 71. Blanketten kan også brukes dersom långiver ikke er bank eller finansieringsinstitusjon.

Dokumentet kopierer inntastede data automatisk over til alle 4 eksemplarene og skrives ut i 4 eksemplarer; ett til hver av partene.

rss
g+