Begjæring om tvangssalg i adkomstdokument til leierett til bolig
Begjæring om tvangssalg i adkomstdokument til leierett til bolig
  • Blankettnummer: SF-2310
  • Sist endret: 17.08.2018
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Inndrivelse av krav
 
Begjæring om tvangssalg i adkomstdokument til leierett til bolig er et skjema som skal sendes til den aktuelle namsmyndigheten. Skjemaet er på 1 side og skal innleveres i 4 eksemplarer.
For informasjon om reglene for begjæring om tvangsdekning se tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 12.

rss
g+