Avviksmelding
Avviksmelding
Beskrivelse

Kategori: Personal - HMS

Avviksmeldingen er et verktøy for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av HMS-lovgivningen i bl.a. arbeidsmiljøloven.

Benyttes ved ulykker og nestenulykker når arbeidsmiljøet ikke er i overensstemmelse med lover, forskrifter og egne kvalitetskrav.

rss
g+