Organisering av HMS-arbeidet
Organisering av HMS-arbeidet
Beskrivelse

Kategori: Personal - HMS

Skjema: Organisering av HMS-arbeidet. Dette er en oversikt over ansvars- og oppgavefordeling for HMS.
Det er viktig at alle ansatte i bedriften vet hvem som har ansvaret for hva. Fyll ut aktuelle felter og del ut til alle ansatte. Dette bør gjøres en gang i året.

Blanketten er åpen for redigering slik at du kan slette rader som ikke er nødvendige for din bedrift. Les våre Word-tips.

rss
g+