Innkalling dialogmøte ved sykefravær
Invitasjon til samtale ved sykefravær - HMS
  • Blankettnummer: SF-1365
  • Sist endret: 10.11.2022
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategori: Personal - HMS
Dette brevet benyttes for å innkalle til dialogmøte i forbindelse med sykemelding. 

I henhold til arbeidsmiljøloven § 4-6 skal arbeidsgiver innkalle arbeidstaker til dialogmøte senest innen syv uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Møtet skal også avholdes for arbeidstakere som er gradert sykmeldt hvis arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder mener det er hensiktsmessig.

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal gjennomgå og arbeide videre med oppfølgingsplanen (fra NAV), herunder avklare hva arbeidstakeren kan gjøre på arbeidsplassen og hvilke tilretteleggingstiltak som er mulige. Les mer om tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte hos Arbeidstilsynet.

rss
g+