Varsel om begjæring om tvangsfravikelse § 4-18 etter rettslig godkjennelse
Varsel om begjæring om tvangsfravikelse § 4-18 etter rettslig godkjennelse
  • Blankettnummer: SF-2332
  • Sist endret: 07.02.2022
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Begjæringer og varsler
Juridisk - Eiendomsutleie

Malen benyttes ved oppsigelse i leieforhold etter husleieloven, når oppsigelsen fyller vilkårene i husleieloven § 9-7 og leieren ikke har protestert skriftlig til utleieren mot oppsigelsen etter § 9-8 innen fristen på én måned, eller når utleieren har reist sak mot leieren og retten ikke har satt oppsigelsen til side. Varselet kan sendes rekommandert eller som vanlig post.

Brevmalen er tilpasset vinduskonvolutt og kan redigeres, les våre Word-tips.

rss
g+