Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
  • Blankettnummer: SF-9009
  • Sist endret: 27.02.2020
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategori: Drift - Byggskjema

Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter.

Se Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

rss
g+