Testament (med/uten livsarvinger)
Testament
Beskrivelse

 
Testament er en mal som kan benyttes både for testator med og uten livsarvinger. Du kan tilpasse alt innhold i testamentet.
Testamentet er kvalitetssikret og oppdatert i henhold til den nye arveloven som trådte ikraft 01.01.2021.
 
Du finner flere maler for testament i mappen Familierett

rss
g+