Konkursbegjæring til tingretten for arbeidstakere § 60 og § 63
Konkursbegjæring til tingretten for arbeidstakere § 60 og § 63
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Begjæringer og varsler
Juridisk - Konkurser

Brevmal for konkursbegjæring til tingretten for arbeidstakere er tilpasset vinduskonvolutt og kan endres, les våre Word-tips.
Se Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven):
§ 60 Konkurs på grunnlag av insolvens
§ 63 Presumsjon for insolvens ved konkursvarsel

rss
g+