Konkursbegjæring til tingretten for arbeidstakere § 60 og § 63
Konkursbegjæring til tingretten for arbeidstakere § 60 og § 63
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Konkurser

Brevmal for konkursbegjæring til tingretten for arbeidstakere er tilpasset vinduskonvolutt og kan endres, les våre Word-tips.
Se Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven):

§ 60 Konkurs på grunnlag av insolvens
§ 63 Presumsjon for insolvens ved konkursvarsel

rss
g+