Varsel om begjæring om tvangsfravikelse § 4-18 Åpenbare forhold
Varsel om begjæring om tvangsfravikelse § 4-18 Åpenbare forhold
  • Blankettnummer: SF-2335
  • Sist endret: 07.02.2022
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Begjæringer og varsler
Juridisk - Eiendomsutleie

Varsel om begjæring om tvangsfravikelse § 4-18 Åpenbare forhold: Malen benyttes i andre leie- og besittelsesforhold enn etter husleieloven: forhold som gjør det åpenbart at saksøkte ikke har rett til å besitte eiendommen.

Varselet kan sendes rekommandert eller som vanlig post.

Brevmalen er tilpasset vinduskonvolutt og kan redigeres, les våre Word-tips.

Maler og skjemaer for utleie finner du her.

rss
g+