Oversendelsesbrev - Kartverket
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Eiendom

Mal for oversendelsesbrev til Kartverket. Benyttes ved innsendelse av pantedokumenter og skjøte for fast eiendom, til tinglysing.

Oversendelsesbrevet ligger også som en valgfri del av filen Skjøte fast eiendom. Du klikker bare på en knapp etter at du har fylt ut skjøtet, så får du opp et oversendelsesbrev med relevant informasjon overført.
Se video av Skjøte for fast eiendom.

rss
g+