Kjøregodtgjørelse
Kjøregodtgjørelse
Beskrivelse

Kategori: Personal - Reiseregninger

I Kjøregodtgjørelse registreres antall kjørte kilometer og det multipliseres automatisk sats/km. Du kan også registrere utgifter til parkering, bompenger og andre utlegg. Skjemaet summerer automatisk, men du må selv skrive inn satsen.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe denne blanketten på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+