Klage over parkeringsgebyr
Klage over parkeringsgebyr
  • Blankettnummer: SF-FE012
  • Sist endret: 29.04.2020
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategori: Personal - Privatperson

Eier eller fører av bilen har rett til å klage over parkeringsgebyr, tilleggsavgift, tilleggsgebyr for piggdekk eller inntauing dersom vedkommende mener at ileggelsen ikke er lovlig.

I tillegg har bilfører/bileier anledning til å søke om ettergivelse av "særlige grunner". Det kan være grunn til å søke om ettergivelse dersom stansen/ parkeringen skyldes nødrettslige forhold som tyveri, motorhavari o.l.

rss
g+