Leiekontrakt hytte/fritidsbolig
Beskrivelse

Kategorier:
 
Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe denne leiekontrakten på https://www.blankettkiosken.no
 
Leiekontrakt hytte/fritidsbolig: Malen kan benyttes både for tidsbestemt og tidsubestemt leiekontrakt. Du kan selv tilpasse alt innhold i kontrakten. Lov om husleieavtaler gjelder ikke for leie av hytte, dette gjelder selv om du leier hus eller deler av hus. Det er formålet med utleien som gjelder, av den grunn kan man avtale nesten hva som helst i kontrakten.
 
Kontrakten inneholder blant annet punkter for spesifisering av:
- Innbo og utstyr
- Leieperiode
- Leiesum
- Vedlikehold
- Fremleie
- Forsikringer
- Utkastelse/avtalebrudd
- Opphør av leieforholdet
- Verneting
- Sikkerhet/depositum

rss
g+