Oppsigelse av arbeidstaker
Beskrivelse

 
Skjema, Oppsigelse av arbeidstaker: Arbeidsgiver må begrunne oppsigelsen saklig på bakgrunn av virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold.
Dette kan være innskrenkninger, ulegitimert fravær, påvist udugelighet eller rasjonalisering for å nevne noen. Det er strenge krav til dokumentasjon og hva oppsigelsen skal inneholde og ellers saksgang rundt en oppsigelse. Dette behandles grundig i Arbeidsmiljøloven, kapittel 15: Opphør av arbeidsforhold.

En arbeidstaker som slutter på en lovlig måte har krav på sluttattest.

Malen kan redigeres, les våre Word-tips.

rss
g+