Arbeidsreglement
Arbeidsreglement
  • Blankettnummer: SF-1325
  • Sist endret: 01.03.2022
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategorier:
Personal - Arbeidsmiljø
Personal - Lederstøtte

Arbeidsreglementet gir veiledning i de reglementer som gjelder for bedriften. Dette er en mal med forslag som du tilpasser bedriften. Les våre Word-tips.

I arbeidsmiljølovens § 14-16 er det bestemt at ved industriell virksomhet og handel- og kontorvirksomhet som sysselsetter mer enn 10 arbeidstakere, skal det for de arbeidstakere som ikke har en ledende eller kontrollerende stilling, være arbeidsreglement.

Reglementet skal i en del tilfeller sendes Arbeidstilsynet som kontrollerer at reglementet ikke er i strid med loven.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe denne malen på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+