Seksuell trakassering - spørreundersøkelse
Seksuell trakassering - spørreundersøkelse
Beskrivelse

Kategorier:
Personal - Arbeidsmiljø
Personal - HMS

Seksuell trakassering på arbeidsplassen: Skjemaet inneholder noen spørsmål som medarbeideren bes besvare. Det er god plass til egne kommentarer. Arbeidsgiveren skal sette iverk tiltak for å forebygge og forhindre at noen arbeidstager utsettes for seksuell trakassering eller trakassering som betraktes som kjønnsdiskriminering. Med seksuell trakassering menes uønsket opptreden på bakgrunn av kjønn eller uønsket opptreden av seksuell natur som krenker arbeidstakerens integritet i arbeidet.

rss
g+