Vedlikeholdsavtale for hyttesameie
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Familie, fritid, bolig
Personal - Privatperson

Formålet med denne avtalen er å oppnå en felles forståelse av hvordan eiendommen skal brukes av den enkelte sameier og at alle parter har en felles forståelse av omfanget av eierrollen.

Denne avtalen omfatter følgende punkter:

  1. Generelle retningslinjer for bruk av hytteeiendommen.
  2. Retningslinjer for vedlikehold av hytteeiendommen.
  3. Oversikt over omfang og tider for dugnad.
  4. Instruks ved ankomst.
  5. Instruks ved avreise; sommer og vinter.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe denne vedlikeholdsavtalen på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+