Fullmakt, kontoret for voldsoffererstatning
Forhåndsvisning ikke tilgjengelig
  • Blankettnummer: SF-1502
  • Sist endret: 11.05.2020
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Domstol
Juridisk - Domstol - Sivile saker og straffesaker
Juridisk - Fullmakter

Fullmakten benyttes når advokat skriver under søknadsskjema på vegne av sin klient i saker der kontoret for voldsoffererstatning har behov for å innhente informasjon fra andre aktører. Fullmakten må være underskrevet av søker eller søkers verge.

rss
g+