43 Innenlandsreise fra 1 juni 2020 - DFØ
Forhåndsvisning ikke tilgjengelig
Beskrivelse

Kategori: Personal - Reiseregninger

Skjemaet Innenlandsreise kan du bruke for reiser innenlands med overnatting. Skjemaet er tilpasset for enkle innenlandsreiser der det ikke er for mange poster.
Du finner mer informasjon om denne reiseregningen hos DFØ, der finner du også link til selvbetjeningsportal for mottaker av honorar.

rss
g+