winAdvisor - blankettpakke total 5.19
Forhåndsvisning ikke tilgjengelig
Beskrivelse

Kategori: Blankettpakke Advisor

Blankettpakke total v. 5.19 inneholder oppdaterte utgaver av alle blankettene i pakken.
Last ned denne hvis du er usikker på om du har fått med deg alle tidligere oppdateringer, eller hvis du ønsker å erstatte alle filene i pakken med nye.

En oversikt over hvilke filer som er endret finner du her: winAdvisor - blankettpakke informasjon

Ønsker du å kun oppdatere filene fra den siste oppdateringen laster du ned Oppdatering v. 5.19.

Har du behov for å slette alle tidligere installerte maler og deretter erstatte de med nye?
Du finner en kort forklaring på hvordan dette gjøres i winAdvisor - veiledning til import og sletting av maler

Ønsker du at vi hjelper deg?
Last ned verktøy for fjernhjelp her: Fjernhjelp

rss
g+