rss icon Juridiske dokumenter maler og skjema

Her finner du juridiske skjemaer og maler.

Klikk på kategoriene til venstre på denne siden for å velge tema.

I mappen Eiendom finner du maler for kjøpekontrakter for fast eiendom som enebolig/rekkehus, eierleilighet, andelsleilighet, fritidsbolig, næringseiendom og tomt. I samme mappe ligger skjemaene du trenger for tinglysing hos Kartverket, som skjøte, festekontrakt og fullmakt til Kartverket.

Under Eiendomsmegling ligger både maler og skjema. Blant annet budjournaler, depotjournal, oppdragsavtaler, oppgjørsoppstilling til kjøper og til selger, overtakelseserklæring og visningsliste.

I mappen Eiendomsutleie ligger husleiekontrakter, også engelske utgaver (tenancy agreement) maler for oppsigelse av husleiekontrakt, skjema for flyttemelding fra utleiere og begjæring og varsel om fravikelse blant mye annet.

Mappen Familierett inneholder maler som samboeravtale, testamenter, også på engelsk (Last Will and Testament) ektepakt og avtale om foreldreansvar.

I mappen Kjøpekontrakt eiendom/kjøretøy/maskin finner du kjøpekontrakter for eiendom, kjøretøy, maskin, redskap, og utstyr.

I mappen Leiekontrakter finner du leiekontrakter for blant annet bolig, garasje, parkeringsplass, bobil, båt, campingvogn, tilhenger, hytte, næringslokale, og hjemmekontor.

I mappen Pantedokument har vi samlet alle pantedokumenter, både for fast eiendom, aksjer, fly og skip, også engelske utgaver.

Se demo av malene våre på Youtube.

rss
g+