Skjema for underenheter - aktivitet på flere adresser
Skjema for underenheter - aktivitet på flere adresser
Beskrivelse

 
Blanketten benyttes hvis du driver virksomhet (aktivitet) på flere steder, eller hvis du driver virksomhet av stort omfang i ulike bransjer på ett sted. Fyll ut en blankett for hver av virksomhetene. 

En utførlig veiledning finnes i blanketten.

Skjemaet finner du også gratis på Brønnøysundregistrenes nettsider.
Se Brønnøysundregistrene

rss
g+