Forenklet registermelding - Blankett for enkeltpersonforetak
Beskrivelse

 
Blanketten benyttes for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Virksomhets- og foretaksregister.
Les mer om registrering hos Brønnøysundregistrene.
Skjemaet finner du også gratis på Brønnøysundregistrenes nettsider.

rss
g+